Fremtidens boligformer udvikles i et laboratorie

Fotokreditering: Jacob Ljørring

Eksperimenter med nye boligformer skal give danskerne et mere varieret og relevant boligudbud – og dermed bedre mulighed for at udleve deres idé om det gode liv.

Singleforældre kan snart bo sammen dør om dør i Carlsberg Byen mellem ungdomsboliger, seniorbofællesskaber og ‘klassiske’ familieboliger. I Herlev bliver taget på en erhvervsejendom bebygget med boliger og urban farming.

Sådan lyder to af de syv udvalgte projekter i Boliglaboratorium. Realdania og Statens Kunstfond har lanceret laboratoriet for at hjælpe hele byggebranchen med at udfordre måden, man tænker, udformer og bygger boliger. Nye familie- og bosættelsesmønstre gør nemlig, at mange danskeres liv ikke længere passer ind i den typiske bolig.

Singleforældrenes behov

Danskerne lever i dag i 37 forskellige familieformer ifølge Danmarks Statistik, og skilsmissestatistikkerne fortæller også deres historie. Det betyder bl.a., at der er en mere og mere almindelig men en boligmæssig overset gruppe — nemlig fraskilte/enlige forældre, der bor alene med deres børn hver anden uge, forklarer Mette Mogensen, by- og boligudviklingschef i den almene bygge- og boligadministration Domea.dk.

– Folk bor ikke nødvendigvis sammen far, mor og børn, fra de bliver gift, til de dør. Så selvfølgelig bliver vi nødt til at se på, hvordan vi bygger. I dag er folk ofte nødt til at passe ind i den typiske bolig med master bedroom og to børneværelser, siger hun.

Det nye eksempelbyggeri i Carlsberg Byen skal give et bud på, hvordan en bolig ser ud, når den indrettes til en singleforælders behov. Hvordan kan den være fleksibel nok til at kunne rumme far og to børn den ene uge og kun far den næste uge?

(…)

Læs resten af artiklen:

Fremtidens boligformer udvikles i et laboratorie på buildinggreen.eu.

Architecture in Favour of Life

Photo: Kurt Hoerbst 2020

Anna Heringer on the project ‘Anandaloy’ in Rudrapur, Bangladesh, 2017-2020. The project is the winner of the OBEL AWARD 2020.

Surrounded by lush green paddy fields in northern Bangladesh stands a curving building in two storeys built out of mud and bamboo. The mud walls curve and dance, and a big ramp winds up to the first floor. Below the ramp are caves that provide either a fun place to move around or a quiet space if you need for a moment to feel protected and embraced.

The building is called Anandaloy, which means The Place of Deep Joy in the local dialect of Bangla/Bengali.

German architect Anna Heringer is behind the unconventional, multifunctional building that hosts a therapy centre for people with disabilities on the ground floor and a textile studio on the top floor producing fair fashion and art.

Celebrating diversity and inclusion
“What I want to transmit with this building is that there is a lot of beauty in not following the typical standard pattern,” Anna Heringer explains.

“Anandaloy does not follow a simple rectangular layout. Rather, the building is dancing, and dancing with it is the ramp that follows it around. That ramp is essential, because it is the symbol of inclusion. It is the only ramp in the area, and as the most predominant thing about the building, it triggers a lot of questions. In that way, the architecture itself raises awareness of the importance of including everyone. Diversity is something beautiful and something to celebrate,” she adds.

(…)

Read the full article:

Architecture in Favour of Life at obelaward.org

Ny viden om indeklima skal forebygge alvorlige sygdomme

Foto: Peter Troest

Unikke datasæt giver to forskningshold mulighed for at sætte tal på, hvordan boligforhold påvirker danskernes sundhed.

Forhøjet blodtryk, udvikling af lungekræft eller astma og tidlig død. Det er nogle af de helbredsmæssige konsekvenser af dårligt indeklima, som er påvist i flere danske og udenlandske forskningsundersøgelser i de seneste år, bl.a. i rapporten ‘Promoting actions for healthy indoor air’ fra EU-Kommissionen.

Langt størstedelen af partikelforureningen i københavnske boliger skyldes beboernes egne aktiviteter såsom madlavning og stearinlys. Dermed kan partikler fra indendørs kilder i hjemmet have større betydning end partiklerne i udeluften, som ifølge beregninger hvert år koster 3.750 danskere livet. Eftersom danskerne opholder sig inden døre i 80-90 procent af tiden – heraf cirka to tredjedele af tiden i egen bolig – har indeklimaet i hjemmet potentielt en meget stor betydning for folkesundheden.

Alligevel er indeklimafaktorer ikke med i myndighedernes officielle oversigter over risici og sygdom i Danmark. Én af årsagerne er, at der mangler et solidt talgrundlag. Det talgrundlag vil Realdania gerne være med til at etablere med en bevilling til to omfattende nye befolkningsundersøgelser blandt børn og voksne, som kobler bolig og sundhed.

Barnealderen – grundlaget for et langt liv
Børn er særligt følsomme over for ydre påvirkninger på grund af deres konstante vækst både organmæssigt og mentalt. Samtidig er børn i en vigtig udvikling, der lægger grundstenen for deres helbredsniveau resten af livet.

“Det vi omgiver os med – især når vi er børn – betyder noget for vores sundhed på lang sigt. Derfor er vi rigtig glade for, at vi med bevillingen fra Realdania har fået mulighed for at undersøge, hvad boligens kvalitet betyder for f.eks. hyppighed af infektioner, astma og allergi,” siger professor fra Københavns Universitet Anne-Marie Nybo Andersen, som står i spidsen for den nye undersøgelse ‘Indeklima og helbred hos børn i en stor befolkningsundersøgelse – En multidimensional analyse baseret på Bedre Sundhed i Generationer’.

“Meget forskning tyder på, at det afgørende for, om vi bliver syge, når vi bliver midaldrende, er, hvordan vi har levet i barndommen. Man kan groft sige, at vi bruger de første 25 år af livet på at vokse og blive sunde og stærke, og herefter begynder det at gå ned ad bakke. Derfor prøver vi at kortlægge menneskers sundhedstilstand, mens de vokser og udvikler sig til deres højeste niveau af sundhed, fordi det også er udgangspunktet for det forfald, der sker fra 25-årsalderen,” forklarer hun.

(…)

Læs hele artiklen:

Ny viden om indeklima skal forebygge alvorlige sygdomme’ på dagensbyggeri.dk

Lyden af en bygning

Virtual reality og robotfabrikerede tegl skal hjælpe arkitekter og ingeniører til at bygge rum og bygninger, der lyder godt.

To forskere har i hvert deres projekt udviklet to nye redskaber, der kan hjælpe arkitekter og ingeniører til at arbejde mere direkte med og påvirke lyd tidligt i designprocessen. Redskaberne, som er udviklet med støtte fra Realdania, bygger på bl.a. virtual reality, avanceret lydsimulering, computerspilsteknologi og robotfabrikation.

Udskældte skumpaneler
Støj er skyld i både ringere produktivitet på arbejdspladser, lavere indlæring i skolerne og generelt forringet livskvalitet i det byggede miljø. De akustiske udfordringer bliver kun forværret af, at man i dag ofte designer åbne, fleksible rum. Derfor er der behov for, at arkitekter designer for og med lyd.

I dag bliver lyd dog sjældent tænkt ind i nye bygninger udover i forbindelse med koncerthuse, selvom lydniveau og -kvalitet er mindst lige så vigtigt i vores hverdagsrum- og bygninger.

“Man laver ekstremt dyre one-off-løsninger i koncerthuse, der giver fantastisk flotte lydmæssige og visuelle udtryk. Men i skoler og på kontorer sætter man ofte bare paneler op, som absorberer lyden – typisk et skumpanel med tekstilovertræk, som bliver applikeret efterfølgende som overfladedekoration,” fortæller arkitekt og ingeniør Isak Worre Foged, partner i AREA og lektor ved Aalborg Universitet.

Skumpanelerne er æstetisk uinspirerede, mener han, men ofte også ineffektive til formålet. Det gælder nemlig ikke kun om at absorbere lyden, hvis man vil skabe et godt akustisk miljø.

“Når man absorberer, trækker man bare lyden ud af rummet. Det kan nogle gange være problematisk. I et undervisningsmiljø med absorption er det f.eks. fint at sidde på forreste række, men dem på de bagerste rækker får hovedsageligt lyden fra vægge og overflader, og hvis lyden bliver absorberet dér, bliver den meget kraftigt reduceret. Så i den slags tilfælde vil man gerne både absorbere men også reflektere lyden strategisk til bestemte områder,” forklarer han.

(…)

Læs hele artiklen:

Lyden af en bygning på dagensbyggeri.dk

Luftkvalitet per smartphone på Bornholms skoler

Sensorer og smart teknologi styrer luftkvaliteten på alle skoler på Bornholm. Erfaringerne kan inspirere de mange kommuner, som landet over er begyndt at arbejde langsigtet med indeklima.

I et klasselokale med 28 elever skal der ifølge lovgivningen 1.000 m3 frisk luft til i timen for at sikre et godt indeklima. Det svarer til omkring én million liter frisk luft i timen. Så stor luftudskiftning er svært at opnå med almindelig udluftning, især om vinteren, hvor det giver træk, og derfor anbefaler mange indeklimaeksperter at installere mekanisk ventilation.

Anlæggene koster dog mange penge, og alt for ofte får man ikke den fulde effekt fra anlæggene pga. mangelfuld kalibrering, mangelfuld styring, eller måske har brugerne gjort noget, som har overstyret systemet, så det står forkert indstillet.

Bornholm, som er langt fremme på området, har imidlertid gode erfaringer med at installere nye, lydløse, ventilationsanlæg på alle kommunens skoler. Deres indsats er nøje koordineret og gør stor brug af sensorer og smart teknologi.

Den hovedansvarlige for indsatsen er VVS-tekniker og tidligere ansat i kommunens ejendomsservice Flemming Johansen, som har fået tilnavnet ‘Indeklimakrigeren’. Han har de seneste år sammen med sit team fået implementeret ventilation på alle skoler, der kan overvåges og styres via laptop eller smartphone.

(…)

Læs hele artiklen:

Luftkvalitet per smartphone på Bornholms skoler på bygge-anlaegsavisen.dk.

På ski gennem Amager Bakkes affaldsdamp

Magasinet KBHs udsendte havner i plantebedet på vej ned ad CopenHill.

Børsterne knaser højlydt under skiene — selvom begge dele er smurt med silikone, for at det hele glider lettere. Både lyden og følelsen af de grønne plastikbørster, der gør det ud for sne, minder om en let iset piste, som man kender dem fra fjerne egnes skiløjper.

Den 9.000 m² store tagpark med alpint skiområde CopenHill åbnede i weekenden og har med ét givet den flade hovedstad nye højder. På toppen af forbrændingsanlægget Amager Ressource Center, hævet 85 meter over byen, kan københavnerne dyrke skiløb og anden bjergsport hele året rundt. Herlighederne er designet af BIG og SLA.

150 kroner i timen giver adgang til de alpine storbyfornøjelser. Med et årskort kan man stå, så meget man vil, og leje af udstyr klares i butikken for foden af bjerget. Der kan være max. 150 skiløbere af gangen på bakken, så man skal booke i forvejen.

»De siger, at første tur er lidt shaky, men allerede anden gang, så er den der: BOM! Megafedt!« fortæller administrationschef for Danmarks Skiforbund Kenneth Bøggild med lys i øjnene.

(…)

Læs hele artiklen:

På ski gennem Amager Bakkes affaldsdamp på magasinetkbh.dk.

Børnebyen i Prinsessegade er modelleret efter de voksnes København

Foto: Rasmus Hjortshøj – COAST

Danmarks største daginstitution er sin egen by i børneskala – med rådhus, brandstation og gylden boldburs-byport.

Et gyldent boldbur balancerer på toppen og på tværs af to bygninger for enden af Prinsessegade. Bagved ligger en hel lille by og funkler i solen. I gader og på tage leger børn i alle aldre.

Ét hus er hullet som en ost, et andet sortblankt og spidst, et tredje ligner en container, og et fjerde er pakket ind i trælameller.

Vi er i Børnebyen Christianshavn, Danmarks største daginstitution med over 700 børn i vuggestue-, børnehave-, fritidshjems- og fritidsklubalderen, som er flyttet ind i byen i etaper i løbet af de sidste to år.

Børnebyen er opført af Københavns Kommune for 117 mio. kroner og dækker næsten 11.000 kvadratmeter, som ligger på en trekantet grund med Prinsessegade ved Café Høvlen på den ene side, Christianias Grå Hal på den anden side og kanalen over mod Arsenaløen på den tredje.

Så for at undgå at den store institution skulle blive en ”pasningsfabrik,” har arkitekterne fra Cobe og Nord Architects fundet på at udforme den som en varieret by i børneskala med forskellige kvarterer – og med både rådhus og brandstation.

(…)

Læs hele artiklen:

Børnebyen i Prinsessegade er modelleret efter de voksnes København på magasinetkbh.dk.

Forskere laver stegt flæsk for at lære om indeklima

Med ny og avanceret teknologi i lufttætte, stålbeklædte rum skaber forskere i øjeblikket eksperimenter, der skal vise, om partiklerne i hjemmet er lige så skadelige for menneskers helbred som luftforureningen i trafikken.

I de avancerede klimakamre på Aarhus Universitet har forskere brugt de seneste mange måneder på bl.a. at forfine en opskrift på stegt flæsk.

Madlavning i hjemmet er én af årsagerne til, at der ofte findes flere ultrafine partikler i et typisk dansk hjem, end der gør på H.C. Andersens Boulevard. Nu skal et nyt studie, som Realdania støtter, undersøge, om de mange partikler i hjemmet er lige så farlige som dem, vi er udsat for i trafikken.

”Vi ved, at der i perioder er meget høje niveauer af partikler indendørs, som skyldes vores egen aktivitet – faktisk meget ofte på niveau med eller over, hvad man ser i trafikerede områder i byerne. Men der har været meget lidt fokus på, hvad de partikler betyder for helbredet. Fordi vi ikke bare kan gå ind i folks huse, ved vi ikke meget om den indendørs luftforurening,” forklarer Torben Sigsgaard, professor ved Aarhus Universitet.

Derfor har han sammen med et forskningshold på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, i samarbejde med søsterinstituttet på Københavns Universitet, designet et helt særligt forsøg, hvor deltagere under fuldstændigt kontrollerede forhold udsættes for partikler fra stearinlys og stegeos.

(…)

Læs hele artiklen:

Forskere laver stegt flæsk for at lære om indeklima på realdania.dk.

K.B. Hallen topper og Platanvej flopper for Frederiksbergs nye borgmester

Vi bad Simon Aggesen udpege det bedste og det værste i byen.

»Her er grønt og roligt, men samtidig kan man vælge hele hovedstaden til. Jeg føler mig privilegeret hver eneste dag,« siger Simon Aggesen om sit elskede Frederiksberg.

31-årige Simon Aggesen har overtaget borgmesterkæden på Frederiksberg fra Jørgen Glenthøj, som efter 10 år på posten trådte tilbage og pegede på den unge, men allerede politisk erfarne mand som sin efterfølger i Det Konservative Folkepartis over 100 år ubrudte borgmesterrække i kommunen.

Simon Aggesen er opvokset i Fredericia, er uddannet jurist og har arbejdet som advokat i Danske Banks bestyrelsessekretariat og hos MobilePay. Han har siddet i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg siden 2009 og glæder sig nu til at være borgmester for de 105.000 frederiksbergere, hvoraf 1.613 stemte personligt på ham ved sidste kommunalvalg.

Simon Aggesens betagelse af Frederiksberg startede, da han som barn besøgte sin fars familie. Og da det kom til at vælge studieby, flyttede han ikke til Aarhus som stort set alle andre, han kendte, men selvfølgelig til Frederiksberg.

»Jeg var ikke et sekund i tvivl om, at jeg ville bo i hovedstaden – nærmere bestemt på Frederiksberg, som i min optik jo er en by i sig selv midt inde i storbyen. Det var et aktivt tilvalg, og det har jeg aldrig fortrudt,« siger den nye borgmester.

(…)

Læs hele artiklen:

K.B. Hallen topper og Platanvej flopper for Frederiksbergs nye borgmester på magasinetkbh.dk.

Byerne i Bornholms bjerge udvikler sig i fællesskab

Foto: Realdania

Bornholms første landsbyklynge er kommet godt fra start. Det viser en ny rapport om 4-Kløver-Klyngen. Samarbejdet fungerer ifølge de frivillige, fordi der er en helt særlig samhørighed herinde midt på øen.

”Fællesskabet er det fuldstændigt centrale. Det ved vi nu.”

Sådan siger Lene Havtorn Larsen, som er proceskonsulent, og som har hjulpet med etableringen af Bornholms første landsbyklynge. Hun taler om den nye rapport om 4-Kløver-Klyngen, som netop er udkommet. Rapporten viser blandt andet, at 80 pct. af borgerne i området ser samarbejdet mellem byerne som en forudsætning for, at de enkelte lokalsamfund kan overleve.

4-Kløver-Klyngen er en håndfuld lokalområder på Bornholm, der samarbejder om at udvikle hele egnen i fællesskab. Klyngen består af Aarsballe, Klemensker, Nyker og Rø og opland. Samarbejdet er en del af kampagnen Landsbyklynger, der i de seneste tre år har startet 24 landsbyklynger rundt om i Danmark. Bag kampagnen står Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden.

Hele 1.043 bornholmere fra egnen har deltaget i undersøgelsen af 4-Kløver-Klyngen, som er udført af Sekretariat for landsbyklynger. Der er kommet 1.142 forslag til nye aktiviteter og steder i klyngen – bl.a. lokale indkøbsmuligheder, skoler, infrastruktur og årstidsfester.

Sammenhold i sneen
”Jeg er oprindeligt fra København, og der kan du bo i 20 år i samme opgang og aldrig få hilst på dine naboer. Men på Bornholm kender man hinanden og hjælper hinanden. Godt naboskab er sindssygt vigtigt. Vi risikerer jo også bogstaveligt talt at sne inde sammen, og så er det godt at have en god nabo,” siger Karsten Eriksen, som bor i Aarsballe og er formand for klyngens styregruppe.

Men også mellem kysten og centrum af Bornholm er der forskel på sammenholdet, mener han:

”Her midt på øen er vi jo lidt isoleret. Folk ved kysten siger, at jeg bor oppe i bjergene, fordi jeg bor i 95 meters højde, og vi har jo også vores eget vejr – der kan være solskin ved kysten, mens vi har sne. Men der er også en samhørighed her, som jeg ikke oplever i samme grad ude ved kysten.”

(…)

Læs hele artiklen:

Byerne i Bornholms bjerge udvikler sig i fællesskab på Realdania.dk.