Ny viden om indeklima skal forebygge alvorlige sygdomme

Fotokreditering: Peter Troest

Unikke datasæt giver to forskningshold mulighed for at sætte tal på, hvordan boligforhold påvirker danskernes sundhed.

27. FEBRUAR 2020

Forhøjet blodtryk, udvikling af lungekræft eller astma og tidlig død. Det er nogle af de helbredsmæssige konsekvenser af dårligt indeklima, som er påvist i flere danske og udenlandske forskningsundersøgelser i de seneste år, bl.a. i rapporten ‘Promoting actions for healthy indoor air’ fra EU-Kommissionen.

Langt størstedelen af partikelforureningen i københavnske boliger skyldes beboernes egne aktiviteter såsom madlavning og stearinlys. Dermed kan partikler fra indendørs kilder i hjemmet have større betydning end partiklerne i udeluften, som ifølge beregninger hvert år koster 3.750 danskere livet. Eftersom danskerne opholder sig inden døre i 80-90 procent af tiden – heraf cirka to tredjedele af tiden i egen bolig – har indeklimaet i hjemmet potentielt en meget stor betydning for folkesundheden.

Alligevel er indeklimafaktorer ikke med i myndighedernes officielle oversigter over risici og sygdom i Danmark. Én af årsagerne er, at der mangler et solidt talgrundlag. Det talgrundlag vil Realdania gerne være med til at etablere med en bevilling til to omfattende nye befolkningsundersøgelser blandt børn og voksne, som kobler bolig og sundhed.

Barnealderen – grundlaget for et langt liv


Børn er særligt følsomme over for ydre påvirkninger på grund af deres konstante vækst både organmæssigt og mentalt. Samtidig er børn i en vigtig udvikling, der lægger grundstenen for deres helbredsniveau resten af livet.

“Det vi omgiver os med – især når vi er børn – betyder noget for vores sundhed på lang sigt. Derfor er vi rigtig glade for, at vi med bevillingen fra Realdania har fået mulighed for at undersøge, hvad boligens kvalitet betyder for f.eks. hyppighed af infektioner, astma og allergi,” siger professor fra Københavns Universitet Anne-Marie Nybo Andersen, som står i spidsen for den nye undersøgelse ‘Indeklima og helbred hos børn i en stor befolkningsundersøgelse – En multidimensional analyse baseret på Bedre Sundhed i Generationer’.

“Meget forskning tyder på, at det afgørende for, om vi bliver syge, når vi bliver midaldrende, er, hvordan vi har levet i barndommen. Man kan groft sige, at vi bruger de første 25 år af livet på at vokse og blive sunde og stærke, og herefter begynder det at gå ned ad bakke. Derfor prøver vi at kortlægge menneskers sundhedstilstand, mens de vokser og udvikler sig til deres højeste niveau af sundhed, fordi det også er udgangspunktet for det forfald, der sker fra 25-årsalderen,” forklarer hun.

(…)

Læs hele artiklen:

Ny viden om indeklima skal forebygge alvorlige sygdomme’ på dagensbyggeri.dk