Realdania: Aarhus vil skabe nuanceret billede af skolernes indeklima

Fotokreditering: Claus Bjørn Larsen

Hvordan hænger akustik sammen med lys? Og hvordan får man lærere og elever med på de tekniske løsninger? Aarhus vil i de kommende måneder teste og dokumentere de gode indeklimaløsninger i kommunens skoler.

11. marts 2019

Mange skoler rundt om i landet er gamle og nedslidte, og en betydelig del af dem er bygget før 1995, hvor der kom krav om ventilation. Det betyder, at børn og lærere i mange timer om dagen udsættes for CO2-niveauer, der overskrider myndighedernes anbefalinger, og som skader indlæring og trivsel.

Problemet kan dog ikke løses ved blot at opsætte ventilationssystemer. Der skal en mere nuanceret tilgang til, ifølge Lene Vestervang Olsen, som er koordinerende projektleder for den tekniske og pædagogiske modernisering af skoler, dags- og fritidstilbud i Aarhus Kommune.

”Vi kan godt lave fine fysiske rammer, men hvordan får man lærerne og pædagogerne klædt på til at arbejde i pædagogisk nyindrettede rum, så de virker efter hensigten? Det kræver en helt ny arbejdskultur,” siger hun.

Aarhus deltager som pilotkommune i Realdanias nye kampagne om at udvikle strategiske indeklimaplaner for skolerne, og en af kommunens satsninger er at udvikle og søge bevilling til at gennemføre et større studie for at dokumentere både udfordringer og mulige løsninger. Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) og Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) står for at måle effekten på indlæring og trivsel.

(…)

Læs hele artiklen:

Realdania: Aarhus vil skabe nuanceret billede af skolernes indeklima 
på buildinggreen.eu.