PAPIRØEN kan gemme på vigtige fortidsminder

Fotokreditering: Kontraframe

Stenalderplads, skibsvrag og 1600-talskøbenhavneres skrald står på listen over, hvad arkæologer håber på at grave frem fra de mange lag under PAPIRØEN.

16. september 2019

Boringer har vist spor efter stenalder, og der kan gemme sig en boplads fra før havstigningerne på havbunden under PAPIRØEN. De gode bevaringsforhold for træ giver også håb om, at man kan finde skibsvrag under øen, ligesom man fandt ved de arkæologiske undersøgelser på naboholmen mod nord, før Operaen blev bygget.

Nu går 15 arkæologer fra Københavns Museum derfor i gang med at undersøge den 300 år gamle ø, bevæbnet med skovle, graveskeer og pensler.

Den kunstige ø er delvist opbygget af affald og jord, så man regner med at finde forskellige levn fra københavnernes dagligdag, der kan give en bedre forståelse af, hvordan man levede i 1600-tallets København. Derudover forventer arkæologerne at finde fundamenter til en del af de bygninger, som Søetaten brugte i 1700-1800-tallet, f.eks. kanonlager og artilleriskole. Man har allerede i forundersøgelsen fundet fundamentet til den mastekran, der engang stod på øen, og som har lignet den ikoniske kran, der står på Nyholm i dag.

(…)

Læs resten af artiklen:

PAPIRØEN kan gemme på vigtige fortidsminder på papiroeen.dk.